ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបាយអស្ងួតប៉ម

 • ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបាយអស្ងួតប្រភេទ Tower

  ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបាយអស្ងួតប្រភេទ Tower

  សមត្ថភាព៖10-15TPH;15-20TPH;20-30TPH;30-40TPH;50-60TPH

  លក្ខណៈពិសេស និងអត្ថប្រយោជន៍៖

  1. ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប និងប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មខ្ពស់។
  2. កាកសំណល់តិចនៃវត្ថុធាតុដើម គ្មានការបំពុលធូលី និងអត្រាបរាជ័យទាប។
  3. ហើយដោយសារតែរចនាសម្ព័ន្ធនៃ silos វត្ថុធាតុដើម ខ្សែផលិតកម្មកាន់កាប់ 1/3 នៃបន្ទាត់ផលិតកម្មផ្ទះល្វែង។